LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home
MyClinic logo

Velkommen til LabTerm

Sundhedsdatastyrelsen formidler NPU terminologien for Danmark.

LabTerm hjemmesiden giver adgang til             

På grund af serveromlægning er den månedlige publikation af datafiler udsat.

NPU terminologien er den anbefalede terminologi for laboratorieresultater i Danmark.
Sundhedsdatastyrelsens Afdeling for Datakvalitet og - indhold administrerer den på vegne af ejerne IFCC og IUPAC, og forestår
oversættelse, administration og formidling af terminologien i Danmark.