LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU59152 P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-antistof; arb.k.(liste; proc.)
Oprettet: 23-03-2020

Definition
Plasma—
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-antistof;
arbitrær koncentration(liste; procedure)

Engelsk term
NPU59152 P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 antibody; arb.c.(list; proc.)
Nationalt kortnavn
Coronavirus SARS-CoV-2-Ab gruppe;P (Aut.: DSKM)


Synonymer
COVID-19
SARS-CoV 2-antistof


Skalatype
Ordinal

NPU id Følgende indgår i listen
Listen er uden eksempler på indhold