LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU54548 DNA(B)—Myeloproliferativt neoplasme-relateret gen; sekv.var.(liste; proc.)
Oprettet: 08-03-2016, senest ændret 20-04-2017

Definition
DNA(Blod)—
Myeloproliferativt neoplasme-relateret gen;
sekvensvariation(liste; procedure)

Engelsk term
NPU54548 DNA(B)—Myeloproliferative neoplasm-related gene; seq.var.(list; proc.)
Nationalt kortnavn
Myel.neoplasme-gen gruppe;DNA(B) (Aut.: DSMG)


Skalatype
Narrative

NPU id Følgende indgår i listen
NPU54603 DNA(B)—ASXL1-gen(LRG_630t1:c.1720_4626); sekv.var. = ?
NPU54604 DNA(B)—CALR-gen(LRG_828t1:c.1054_1254); sekv.var. = ?
NPU54607 DNA(B)—CSF3R-gen(LRG_144t1:c.1724_2450); sekv.var. = ?
NPU54608 DNA(B)—JAK2-gen(LRG_612t1:c.1514_1641); sekv.var. = ?
NPU54609 DNA(B)—JAK2-gen(LRG_612t1:c.1779_1864); sekv.var. = ?
NPU54610 DNA(B)—KIT-gen(LRG_307t1:c.2376_2484); sekv.var. = ?
NPU54611 DNA(B)—MPL-gen(LRG_510t1:c.1469_1565); sekv.var. = ?
NPU54612 DNA(B)—SETBP1-gen(NM_015559.2:c.2295_2970); sekv.var. = ?
NPU54613 DNA(B)—SF3B1-gen(LRG_624t2:c.1720_2223); sekv.var. = ?
NPU54614 DNA(B)—SRSF2-gen(LRG_640t1:c.253_343); sekv.var. = ?
NPU54615 DNA(B)—U2AF1-gen(LRG_615t1:c.447_482); sekv.var. = ?
NPU54616 DNA(B)—U2AF1-gen(LRG_615t1:c.45_132); sekv.var. = ?