LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU19811 Csv—Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P) = ?
Oprettet: 12-12-2003

Definition
Cerebrospinalvæske—
Immunglobulin G/Albumin;
relativ masseratio(Cerebrospinalvæske/Plasma)


Engelsk term
NPU19811 Csf—Immunoglobulin G/Albumin; rel.mass ratio(Csf/P) = ?
Nationalt kortnavn
Immunglobulin G/Albumin;Csv/P (Aut.: DSKB)


Skalatype
Ratio

NPU id Indgår som en del af listen
NPU17072 Cns—Immunglobulin G-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU04865 Csv—Proteintype; k.(liste; proc.)