LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU19673 P—Albumin; massek.(proc.) = ? g/L
Oprettet: 12-12-2003, senest ændret 13-01-2017

Definition
Plasma—
Albumin;
massekoncentration(procedure)
gram per liter

Engelsk term
NPU19673 P—Albumin; mass c.(proc.) = ? g/L
Nationalt kortnavn
Albumin;P (Aut.: DSKB)


Enhed
g/L

Molmasse
66 458

Skalatype
Ratio

NPU id Indgår som en del af listen
NPU17072 Cns—Immunglobulin G-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU26783 Cns—Immunglobulin A-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU26785 Cns—Immunglobulin M-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU54308 Cns—Immunglobulin-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU03300 P—Proteintype; k.(liste; proc.)