LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU19664 Csv—Albumin; massek. = ? mg/L
Oprettet: 12-12-2003

Definition
Cerebrospinalvæske—
Albumin;
massekoncentration
milligram per liter

Engelsk term
NPU19664 Csf—Albumin; mass c. = ? mg/L
Nationalt kortnavn
Albumin;Csv (Aut.: DSKB)


Enhed
mg/L

Molmasse
66 458

Skalatype
Ratio

NPU id Indgår som en del af listen
NPU17072 Cns—Immunglobulin G-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU26783 Cns—Immunglobulin A-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU26785 Cns—Immunglobulin M-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU54308 Cns—Immunglobulin-produktion; egenskabsart(liste; proc.)
NPU04865 Csv—Proteintype; k.(liste; proc.)