LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU19659 Csv—Albumin; rel.massek.(Csv/P) = ? × 10-3
Oprettet: 10-12-2003

Definition
Cerebrospinalvæske—
Albumin;
relativ massekoncentration(Cerebrospinalvæske/Plasma)
10-3

Engelsk term
NPU19659 Csf—Albumin; rel.mass c.(Csf/P) = ? × 10-3
Nationalt kortnavn
Albumin-ratio;Csv/P (Aut.: DSKB)


Enhed
× 10-3

Molmasse
66 458

Skalatype
Ratio

NPU id Indgår som en del af listen
NPU04865 Csv—Proteintype; k.(liste; proc.)