LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU19651 P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
Oprettet: 28-11-2003, senest ændret 03-12-2009

Definition
Plasma—
Alanintransaminase;
katalytisk aktivitetskoncentration(IFCC 2002)
U per liter

Engelsk term
NPU19651 P—Alanine transaminase; cat.c.(IFCC 2002) = ? U/L
Nationalt kortnavn
Alanintransaminase [ALAT];P (Aut.: DSKB)


Synonymer
Alaninaminotransferase
ALAT
GPT


Enhed
U/L

Skalatype
Ratio