LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU18184 Trcs(B)—Aggregation, thrombin-induceret; impedansøgn.(proc.) = ? ohm
Oprettet: 28-08-2000, senest ændret 10-01-2017

Definition
Thrombocytter(Blod)—
Aggregation, thrombin-induceret;
impedansøgning(procedure)
ohm

Engelsk term
NPU18184 Trcs(B)—Aggregation, thrombin-induced; impedance incr.(proc.) = ? ohm
Nationalt kortnavn
Aggregation, trombin;Trc(B) (Aut.: DSKB)


Skalatype
Ratio