LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU01816 P—Cryoglobulin; arb.k.(proc.) = ?
Oprettet: 01-01-1996, senest ændret 20-06-2013

Definition
Plasma—
Cryoglobulin;
arbitrær koncentration(procedure)


Engelsk term
NPU01816 P—Cryoglobulins; arb.c.(proc.) = ?
Nationalt kortnavn
Kryoglobulin;P (Aut.: DSKB)


Synonymer
Kryoglobulin


Skalatype
Ordinal