LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
DNK35253 Trcs(B)—Aggregation, ristocetin-induceret; arb.akt.(ristocetin = 0,77 g/L; proc.) = ? (p.d.e.)
Oprettet: 07-07-2010, senest ændret 21-08-2017

Definition
Thrombocytter(Blod)—
Aggregation, ristocetin-induceret;
arbitrær aktivitet(ristocetin = 0,77 g/L; procedure)
(proceduredefineret enhed)

Engelsk term
DNK35253 Trcs(B)—Aggregation, ristocetin-induced; arb.act.(ristocetin = 0.77 g/L; proc.) = ? (p.d.u.)
Nationalt kortnavn
Aggregation, ristocetin 0,77;Trc(B) (Aut.: DSKB)


Enhed
(p.d.e.)

Skalatype
Ratio