LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU27501 P—Troponin T, hjertemuskel; massek. = ? ng/L
Oprettet: 31-03-2009

Definition
Plasma—
Troponin T, hjertemuskel;
massekoncentration
nanogram per liter

Engelsk term
NPU27501 P—Troponin T, cardiac muscle; mass c. = ? ng/L
Nationalt kortnavn
Troponin T;P (Aut.: DSKB)


Enhed
ng/L

Skalatype
Ratio