LabTerm

Go Search
  
Menu
Søg
Download
Home

Kort definition:
NPU19781 P—Gliacelleprotein S-100b; massek. = ? µg/L
Oprettet: 12-12-2003

Definition
Plasma—
Gliacelleprotein S-100b;
massekoncentration
mikrogram per liter

Engelsk term
NPU19781 P—Gliacell protein S-100b; mass c. = ? µg/L
Nationalt kortnavn
Gliacelleprotein S-100b;P (Aut.: DSKB)


Enhed
µg/L

Skalatype
Ratio